ایمیل :
www.shahin1swimmer@gmail.com
تلفن :
09192494919  -  09357988890
گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1397/12/29 - 01:24
كد :9

حضور سرمربی تیم های تیرازیس علیرضا کارنام در دوره مربیگری پیشرفته واترپلو زیرنظر دایان ساویچ سرمربی تیم ملی واترپلو صربستان و چیریچ سرمربی تیم ملی ا

حضور علیرضا کارنام در دوره مربیگری پیشرفته واترپلو که زیر نظر یکی از اسطوره های مربیگری واترپلو جهان و عنوان دار چندین دوره المپیک ، سرمربی تیم ملی صربستان دایان ساویچ و یکی از بهترین بازیکنان واترپلو جهان و سرمربی تیم ملی واترپلو جمهوری اسلامی ایران چیریچ از شنبه 4 اسفند 1397 الی چهارشنبه 8 اسفند 1397 در تهران

حضور علیرضا کارنام در دوره مربیگری پیشرفته واترپلو که زیر نظر یکی از اسطوره های مربیگری واترپلو جهان و عنوان دار چندین دوره المپیک ، سرمربی تیم ملی صربستان دایان ساویچ و یکی از بهترین بازیکنان واترپلو جهان و سرمربی تیم ملی واترپلو جمهوری اسلامی ایران چیریچ  که از شنبه 4 اسفند 1397 الی چهارشنبه 8 اسفند 1397 در تهران برگزار گردید که تکنیک های جدید و قوانین واترپلو جدید که در فینا به تصویب رسیده اند بررسی و تجزیه و تحلیل گردید که موارد فوق توسط جناب آقای خسرو امینی یکی از نوادر شنا و واترپلو کشور و جهان انجام گردید.