ایمیل :
www.shahin1swimmer@gmail.com
تلفن :
09192494919  -  09357988890

استخرهای طرف قرارداد

استخر دانشگاه خوارزمی واقع در دانشگاه خوارزمی میدان حصارک

استخر دانش واقع در چهارراه طالقانی چهارضد دستگاه

استخر آزادگان واقع در عظیمیه 45 متری کاج پشت بازار روز کاج

استخر مجموعه ورزشی دهکده آفتاب واقع در مهرشهر،گلستانک،خیابان گلها،کوچه آفتابگردان

استخر دانشگاه هنر واقع در بلوار موذن دانشگاه هنر

استخر شهدای مشکین دشت