ایمیل :
www.shahin1swimmer@gmail.com
تلفن :
09192494919  -  09357988890

مشخصات فردی

 
نام نام خانوادگی: امیر حسین شجاع الدینی تاریخ تولد: 1382/07/24
امیرحسین شجاع الدیني

سوابق ورزشی

 
سابقه بیشتر ا ز 10 سال در حوضه شنا و واترپلو
عضو ثابت تیم شنای استان البرز 
عضو ثابت واصلی تیم واترپلوی استان 
شرکت در بیش از 10 مسابقه ی کشوری 
 

افتخارات

افتخارات سال رشته عنوان مسابقات
نایب قهرمان 1398 واترپلو لیگ زیر 17 سال کشور
چهارمی 1400 واترپلو مسابقات ساحلی بزرگسالان
چهارمی 1392 شنای تیمی مسابقات قهرمانی کشور
هشتمی 1394 50متر قورباغه مسابقات قهرمانی کشور
اول 1395 100 متر قورباغه قهرمانی استانی
اول 1395 50 متر قورباغه قهرمانی استانی
اول 1394 100 متر قورباغه قهرمانی استانی
اول 1394 50 متر قورباغه قهرمانی استانی
اول 1394 100 متر مختلط قهرمانی استانی
اول 1393 50 متر قورباغه قهرمانی استانی
اول 1393 100متر قورباغه قهرمانی استانی
اول 1393 50 متر پروانه قهرمانی استانی
اول 1392 50 متر قورباغه قهرمانی استانی
اول 1392 50 متر پروانه قهرمانی استانی
اول 1391 50 متر قورباغه قهرمانی استانی
اول 1391 50 متر پروانه قهرمانی استانی

رکورد های شنا

تاریخ رشته مسافت رکورد استخر توضیحات
1400/09/01 کرال سینه 100 متر 01:08 دانشگاه هنر رکورد گیری