ایمیل :
www.shahin1swimmer@gmail.com
تلفن :
09192494919  -  09357988890

نجات غریق

آقایان

بانوان

نجات غریق به فردی اطلاق می‌شود که چیره به فن شناست و برای حفظ و نگهبانی از جان شناگران آموزش‌های تخصصی را دیده‌است.
وظایف کلیدی یک غریق نجات روی کناره دریا به شرح زیر است،معمولاً مثل بخشی از یک تیم اما درجاهایی، ممکن است غریق نجات‌ها خودشان به تنهایی لازم باشد کار کنند:
  تداوم درمشاهده پیوسته ومتمرکزبرای براورد خطرات احتمالی وتشخیص دادن سریع واقدام کردن درست در حوادث اضطراری.
  استفاده از تجهیزات دیگر را رسیدگی کند که چه وقت وظیفه استفاده آن را دارد(از قبیل وسایل کمکی سبک).
  غریق را به بیرون حمل کرده و دیگر اقدامات اولیه ضروری که لازم است را انجام دهد.
  در صورت وقوع صدمه کمک اولیه فوری را انجام دهد و در مورد جراحت از ضدعفونی کننده‌ها استفاده کند.
  با ضدعفونی کننده‌ها تماس برقرارکند و از دیگران در به انجام دادن وظایف بالا کمک بطلبد.
غریق نجات‌ها باید به احیای قلبی ریوی در حد کمکهای اولیه مسلط باشند.

غریق نجات‌ها ممکن است وظایف دیگری هم داشته باشند ازقبیل:

اجرای قوانین یا تمیز کردن(در صورت خوب ندیدن منطقه مربوطه)
تذکر دادن نکات مطلع کننده اساسی..