ایمیل :
www.shahin1swimmer@gmail.com
تلفن :
09192494919  -  09357988890
این بخش شامل رویداد های تیرازیس از سال ۱۴۰۳ به بعد هست