ایمیل :
www.shahin1swimmer@gmail.com
تلفن :
09192494919  -  09357988890

آقای حسین اسلامی مربی آکادمی تیرازیس

تحصیلات:

• کارشناسی: مهندسی معماری

• شنا و واترپلو:

• شروع ورزش شنا از سن ده سالگی با استاد علیرضا کارنام

• ورود به حوزه حرفه‌ای شنا و سپس واترپلو

• تشکیل تیم تیرازیس با تلاش‌های فراوان استاد کارنام و تبدیل به اکادمی تیرازیس

• مشارکت در مسابقات واترپلو

• نجات غریق و مربی گری:

• ورود به حرفه‌ی نجات غریق و پشت سر گذاشتن تمامی تست‌ها و امتحانات

• اخذ تمامی مدارک مربوط به مربی‌گری

• فعالیت فعال در زمینه نجات غریق و اجرای تمرینات مرتبط

مدارک:

• مدرک مربی‌گری:

• اخذ مدرک مربی‌گری شنا و واترپلو

• اخذ مدرک نجات غریق

تجربیات کاری

• مربی گری و نجات غریق:

• فعال به عنوان مربی و نجات غریق

• اجرای تمرینات با استفاده از مهارت‌های حاصل از تجربه و تحصیلات

تجربیات مسابقات واترپلو:

• حضور در لیگ کشوری زیر ۱۷ سال به عنوان کاپیتان آکادمی تیرازیس در سال های ۹۶ و ۹۷

• حضور در اردو تیم ملی واترپلو زیر ۱۹ سال در سال ۹۷

• حضور در مسابقات قهرمانی کشور زیر ۲۰ سال در سال ۹۸

• حضور به عنوان مربی و سرپرست در مسابقات رده سنی زیر ۱۲ سال در سال های ۹۷ و ۹۸

• حضور در مسابقات واترپلو ساحلی در سال۴۰۲۴۰۲

مهارت‌ها

• ورزشی:

• مهارت در شنا و واترپلو

• مهارت‌های نجات غریق و مربی‌گری

مهارت‌های فردی:

• تیم‌ورک و همکاری

• تعهد و انضباط در تمرینات و مسابقات

• مهارت‌های ارتباطی بالا